Ploštice - odborná likvidácia monitorovanie výskytu ploštice posteľnej, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia a poradenstvo v oblasti likvidácie živočíšnych škodcov

Novinky

Svetelné lapače hmyzu

Ponúkame Vám skutočnú kvalitu od společnosti PESTWEST, jednotky na trhu so svetelnými pascami určenými na odchyt hmyzu.

Viac

Výskyt ploštíc - ako postupovať

Na základe skúseností z našej praxe Vám stručne objasníme, akých chýb je potrebné sa vyvarovať pri likvidácii ploštice posteľnej v domácnostiach alebo ubytovacích zariadeniach.

Viac

Fotografie z ubytovacích zariadení

Na stránku našej spoločnosti budeme postupne pridávať fotografie zo zásahov proti plošticiam hlavne z ubytovacích zariadení na Slovensku, čiže hotely, ubytovne, penzióny, chaty.

Viac

Ploštica posteľná v ubytovacích zariadeniach

Ploštica posteľná a jej výskyt nie len v domácnostiach, ale aj ubytovacích zariadeniach začína byť obrovským problémom plošne po celom Slovensku.

Viac

Realizácia montáže stacionárneho ozonizačného systému v priestoroch verejných wc

Montáž bola realizovaná na základe požiadavky klienta, ktorý mal aj napriek dostatočne vykonávanej hygiene priestorov problém so zápachom z kanalizácie na verejných toaletách z dôvodu zle navrhnutej vzduchotechniky ktorá nebola schopná dostatočne odvetrávať priestory.

Viac

Likvidácia ploštice posteľnej

Na základe skúseností z našej praxe Vám stručne objasníme, akých chýb je potrebné sa vyvarovať pri likvidácii ploštice posteľnej v domácnostiach alebo ubytovacích zariadeniach.

Viac

Monitorovanie živočíšnych škodcov v potravinárskom priemysle

Pri profesionálnej regulácii živočíšnych škodcov hlavne v oblastiach, kde naši klienti akýmkoľvek spôsobom pracujú s potravinami prípadne potravinovými komoditami je veľmi dôležité dbať na prevenciu zameranú proti zamoreniu prevádzok nežiadúcimi živočíchmi.

Viac

Realizácia návrhu mobilného ozonizačného systému dezinfekcie a dekontaminácie pre použitie vo verejnom sektore

Na základe častých súkromných dopytov po účinnom ekologickom spôsobe dezinfekcie a dekontaminácie rôznych priestorov vo verejnom sektore bol postavený mobilný automatizovaný systém ANNIHILATOR 1000 s integrovanou sušičkou vzduchu.

Viac

Realizácia úpravy vody plaveckého bazénu v Liptovskom Mikuláši

V spolupráci s našim obchodným partnerom firmou OZON SLOVAKIA sme navrhli projekt ozonizácie plaveckého bazéna na verejnej plavárni v Liptovskom Mikuláši.

Viac

Realizácia návrhu mobilného ozonizačného systému dezinfekcie a dekontaminácie priestorov výroby mliečnych produktov

ANNIHILATOR 8000, ktorý umožňuje efektívne ošetrovať priestory do objemu 1500 m3 vzduchu. Projekt bol navrhnutý na efektívnu likvidáciu akýchkoľvek patogénov, kvasiniek, plesní a spórov plesní nachádzajúcich sa v priestoroch výroby.

Viac