Ploštice - odborná likvidácia monitorovanie výskytu ploštice posteľnej, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia a poradenstvo v oblasti likvidácie živočíšnych škodcov

Novinky

Ako na generátor ozónu?

Technológia, ktorá doteraz zaujímal tak maximálne profesionálnych dertizérov (ako sme my), by mala postupne zaujímať aj vás.

Viac

Svetelné lapače hmyzu

Ponúkame Vám skutočnú kvalitu od společnosti PESTWEST, jednotky na trhu so svetelnými pascami určenými na odchyt hmyzu.

Viac

Výskyt ploštíc - ako postupovať

Na základe skúseností z našej praxe Vám stručne objasníme, akých chýb je potrebné sa vyvarovať pri likvidácii ploštice posteľnej v domácnostiach alebo ubytovacích zariadeniach.

Viac

Fotografie z ubytovacích zariadení

Na stránku našej spoločnosti budeme postupne pridávať fotografie zo zásahov proti plošticiam hlavne z ubytovacích zariadení na Slovensku, čiže hotely, ubytovne, penzióny, chaty.

Viac

Ploštica posteľná v ubytovacích zariadeniach

Ploštica posteľná a jej výskyt nie len v domácnostiach, ale aj ubytovacích zariadeniach začína byť obrovským problémom plošne po celom Slovensku.

Viac

Realizácia montáže stacionárneho ozonizačného systému v priestoroch verejných wc

Montáž bola realizovaná na základe požiadavky klienta, ktorý mal aj napriek dostatočne vykonávanej hygiene priestorov problém so zápachom z kanalizácie na verejných toaletách z dôvodu zle navrhnutej vzduchotechniky ktorá nebola schopná dostatočne odvetrávať priestory.

Viac

Likvidácia ploštice posteľnej

Na základe skúseností z našej praxe Vám stručne objasníme, akých chýb je potrebné sa vyvarovať pri likvidácii ploštice posteľnej v domácnostiach alebo ubytovacích zariadeniach.

Viac

Monitorovanie živočíšnych škodcov v potravinárskom priemysle

Pri profesionálnej regulácii živočíšnych škodcov hlavne v oblastiach, kde naši klienti akýmkoľvek spôsobom pracujú s potravinami prípadne potravinovými komoditami je veľmi dôležité dbať na prevenciu zameranú proti zamoreniu prevádzok nežiadúcimi živočíchmi.

Viac

Realizácia návrhu mobilného ozonizačného systému dezinfekcie a dekontaminácie pre použitie vo verejnom sektore

Na základe častých súkromných dopytov po účinnom ekologickom spôsobe dezinfekcie a dekontaminácie rôznych priestorov vo verejnom sektore bol postavený mobilný automatizovaný systém ANNIHILATOR 1000 s integrovanou sušičkou vzduchu.

Viac

Realizácia úpravy vody plaveckého bazénu v Liptovskom Mikuláši

V spolupráci s našim obchodným partnerom firmou OZON SLOVAKIA sme navrhli projekt ozonizácie plaveckého bazéna na verejnej plavárni v Liptovskom Mikuláši.

Viac

Realizácia návrhu mobilného ozonizačného systému dezinfekcie a dekontaminácie priestorov výroby mliečnych produktov

ANNIHILATOR 8000, ktorý umožňuje efektívne ošetrovať priestory do objemu 1500 m3 vzduchu. Projekt bol navrhnutý na efektívnu likvidáciu akýchkoľvek patogénov, kvasiniek, plesní a spórov plesní nachádzajúcich sa v priestoroch výroby.

Viac