Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Realizácia úpravy vody plaveckého bazénu v Liptovskom Mikuláši

V spolupráci s našim obchodným partnerom firmou OZON SLOVAKIA sme navrhli projekt ozonizácie plaveckého bazéna na verejnej plavárni v Liptovskom Mikuláši. Projekt bol zameraný na výrazné chemické zlepšenie vlastností vody v bazéne, obmedzenie používania chlóru ako dezinfekčného činidla a výrazné zlepšenie senzorických vlastností vody (odstránenie zákalu) Už po krátkej dobe bola zaznamenaná veľmi pozitívna odozva na kvalitu vody zo strany pravidelných návštevníkov plavárne. Ďalším výrazným prínosom bolo odstránenie chlórového zápachu v priestoroch plavárne ako aj výrazné zníženie nebezpečného viazaného chlóru vo vode. Na základe pravidelných odberov vzoriek vody zo strany RÚVZ L.M. vieme s určitosťou potvrdiť, že aj napriek  zníženiu dávkovania chlóru má voda výrazne lepšie vlastnosti ako pred montážou ozonizačnej technológie a to aj napriek zvýšenej dennej návštevnosti bazéna.