Najbežnejšie druhy škodcov

Ploštica posteľná

Najčastejšie príčiny výskytu v bytoch

Príznaky výskytu

Upozornenie

K vyhubeniu ploštíc je potrebný zásah odbornej firmy, ktorá má dostatočné skúsenosti . Zásah je potrebné vykonať za pomoci profesionálnych prípravkov, ktoré majú dlhodobý účinok. Väčšinou sa jedná o kombináciu postrek -zadymenie priestoru insekticídom. Nikdy sa nepokúšajte vyhubiť ploštice svojpomocne komerčnými prípravkami nakoľko tieto sú neúčinné. Na vyhubenie ploštíc je potrebné vykonať minimálne 2-3 dezinsekčné zásahy v rozpätí 3-6 týždňov. Je to z dôvodu skutočnosti, že žiadny prípravok nedokáže zahubiť vajíčka. Vyhýbajte sa firmám, ktoré nevykonajú obhliadku priestorov a ponúkajú úspešné vyhubenie už po prvom postreku. V mnohých prípadoch sme zistili, že zásahy v bytoch boli vykonané nedostatočne, v niektorých prípadoch zásah netrval dlhšie ako pár minút (podľa vyjadrení majiteľov) Treba si uvedomiť, že na vykonanie profesionálneho ošetrenia bytu je potrebné ošetriť všetky plochy vrátane postelí, nábytkov, podláh, stien čo môže trvať 1-3 hodiny podľa charakteru obydlia

Mravce faraónske

Mravčia kolónia sa skladá z niekoľkých kráľovien, ktoré majú na starosti obnovu a nárast potomstva. Keďže ich v jednej kolónii môže byť až niekoľko stoviek, rýchlosť množenia je obrovská. Na takéto množstvo kráľovien pripadá desať až stonásobne viac robotníc. Stavia si jednoduché hniezda na skrytých miestach, ako sú špáry v múre, strope, podlahe v nábytku, okolo teplovodného potrubia, elektrického vedenia, v kúpeľniach, bytových jadrách, kinách, a v rôznych obaloch, krabiciach, izbových kvetinách. Ak majú vhodné podmienky, kolónia sa rozrastá geometrickým radom. Robotnice zaisťujú celý chod hniezda. Sú geneticky vybavené podobne ako normálne samice, ale ich pohlavné orgány sú zakrpatené a preto sa nezúčastňujú na rozmnožovacom procese.

Najčastejšie príčiny výskytu v bytoch

Dôležité dodržať pri likvidácii kolónie faraónskych mravcov