Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Najbežnejšie druhy škodcov

Ploštica posteľná

Najčastejšie príčiny výskytu v bytoch

 • prinesenie s napadnutým nábytkom (aj pri kúpe starožitnosti nábytok riadne skontrolovať)
 • prinesenie z dovolenky, ubytovne, hotela v batožine alebo oblečení
 • masívny výskyt v bytovom dome spôsobí prilezenie hmyzu cez stupačky príp. technické prestupy ale aj po fasáde domu

Príznaky výskytu

 • poštípanie na koži, hlavne na slabinách, krku, ruky, spodné časti nôh
 • trus ploštice, hlavne na konštrukcii postelí, matracoch a okolí jej výskytu
 • pokiaľ sú ploštice viditeľné aj za bieleho dňa je to dôkaz masívneho výskytu nakoľko sa jedná o svetloplachý hmyz, ktorý je za normálnych okolností skrytý

Upozornenie

K vyhubeniu ploštíc je potrebný zásah odbornej firmy, ktorá má dostatočné skúsenosti . Zásah je potrebné vykonať za pomoci profesionálnych prípravkov, ktoré majú dlhodobý účinok. Väčšinou sa jedná o kombináciu postrek -zadymenie priestoru insekticídom. Nikdy sa nepokúšajte vyhubiť ploštice svojpomocne komerčnými prípravkami nakoľko tieto sú neúčinné. Na vyhubenie ploštíc je potrebné vykonať minimálne 2-3 dezinsekčné zásahy v rozpätí 3-6 týždňov. Je to z dôvodu skutočnosti, že žiadny prípravok nedokáže zahubiť vajíčka. Vyhýbajte sa firmám, ktoré nevykonajú obhliadku priestorov a ponúkajú úspešné vyhubenie už po prvom postreku. V mnohých prípadoch sme zistili, že zásahy v bytoch boli vykonané nedostatočne, v niektorých prípadoch zásah netrval dlhšie ako pár minút (podľa vyjadrení majiteľov) Treba si uvedomiť, že na vykonanie profesionálneho ošetrenia bytu je potrebné ošetriť všetky plochy vrátane postelí, nábytkov, podláh, stien čo môže trvať 1-3 hodiny podľa charakteru obydlia.

Mravce faraónske

Mravčia kolónia sa skladá z niekoľkých kráľovien, ktoré majú na starosti obnovu a nárast potomstva. Keďže ich v jednej kolónii môže byť až niekoľko stoviek, rýchlosť množenia je obrovská. Na takéto množstvo kráľovien pripadá desať až stonásobne viac robotníc. Stavia si jednoduché hniezda na skrytých miestach, ako sú špáry v múre, strope, podlahe v nábytku, okolo teplovodného potrubia, elektrického vedenia, v kúpeľniach, bytových jadrách, kinách, a v rôznych obaloch, krabiciach, izbových kvetinách. Ak majú vhodné podmienky, kolónia sa rozrastá geometrickým radom. Robotnice zaisťujú celý chod hniezda. Sú geneticky vybavené podobne ako normálne samice, ale ich pohlavné orgány sú zakrpatené a preto sa nezúčastňujú na rozmnožovacom procese.

Najčastejšie príčiny výskytu v bytoch

 • možné nevedomé zavlečenie mravcov s potravinami, migrácia kolónií medzi bytovými domami
 • spoločné rozvody teplej vody - centrálna kotolňa a z nej idú potrubia po celom sídlisku. Mravce sa presúvajú a bývajú popri týchto vedeniach a prežijú aj v zimnom období
 • dlhodobo zanedbaný stav. Čo je najčastejšia príčina výskytu je neriešenie situácie zo strany obyvateľov alebo správcov bytových domov z dôvodu vysokej ceny za dezinsekciu. V tomto prípade však lacná možnosť zásahu neexistuje, nakoľko je potrebné ošetriť každý jeden byt a aj spoločné priestory.
 • zle a neodborne vykonaný zásah. Mnoho firiem používa na likvidáciu mravcov faraónskych insekticídne postreky, ktoré sú však vo väčšine prípadoch neúčinné nehovoriac o potrebe opakovaného zásahu nakoľko mravce sa len stiahnu na dobu pokiaľ budú postrek jednoducho povedané cítiť. Postrek vytvorí len akúsi bariéru, nehovoriac o fakte, že mnoho gazdiniek vykoná očistu bytu od postreku len čo deratizačná firma opustí byt.

Dôležité dodržať pri likvidácii kolónie faraónskych mravcov

 • Pred rozložením nástrah ani počas celej doby likvidácie kolónie mravcov faraónskych, čo môže trvať podľa počtu kolónií v bytovom dome aj 6 mesiacov nepoužívať žiadne iné chemické látky ani postreky na ich likvidáciu (postrek je neúčinný, mravce sa len stiahnu na obdobie pokiaľ budú cítiť chemickú látku)
 • Dôkladná kontrola priestorov celého bytu za účelom zistenia pohybu mravcov (aj skrine so šatstvom)
 • Je potrebná dôkladná kontrola uložených potravín, sladkostí, otvorené potraviny v špajzoch a komorách, kuchynských linkách atď... to isté pokiaľ skladujete potraviny v priestoroch pivníc
 • Skladovať všetky potraviny v originálnych uzatvorených obaloch hlavne pečivo, cukor, sladkosti, masové výrobky, zabrániť tak prístupu mravcov k inej potrave ako je tá v rozložených nástrahových staničkách.
 • Pravidelne kontrolovať a vynášať odpadky z domácnosti, nenechávať v košoch potraviny zbytočne dlhú dobu
 • Krabičky s nástrahou položte alebo pripevnite lepiacou páskou do miest hojného alebo pravidelného výskytu mravcov (kuchynské linky, okolie odpadkových košov, chladničiek, kvetináčov, priestory bytových jadier a pod.), chráňte ich však pred namočením. Pokiaľ sú známe trasy pohybu, nástrahu umiestniť v jej blízkosti
 • Nikdy sa nepokúšajte vyhubiť mravce faraónske svojpomocne komerčnými prípravkami nakoľko tieto sú neúčinné. Mravce sa presúvajú za potravou a vodou a z uvedeného dôvodu musia byť sprístupnené a ošetrené všetky priestory bytového domu vrátane neobývaných bytov