Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Dezinfekcia

Je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov, zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú prerušiť prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi. Pri dezinfekcii sa vychádza zo znalosti ciest a mechanizmu prenosu nákazy a možností ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi vonkajšieho prostredia a odolnosti mikroorganizmov. Aj keď si to neuvedomujeme, denne sme v kontakte s miliónmi baktérií. Mnohé z nich sú pôvodcami chorôb a infekcií. Na dezinfekciu používame postrekové a chemické prípravky, ktoré je možné aplikovať aj za prevádzky v potravinárskych podnikoch, nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, reštauráciách alebo školách, ale aj všade tam kde je proces dezinfekcie potrebný vzhľadom k zvýšenému pohybu ľudí, zvierat alebo zvýšenej pravdepodobnosti výskytu rôznych možných prenosných ochorení bakteriologického pôvodu.