Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Dezinsekcia

Je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu. Na dezinsekciu sa používajú tzv. požerové nástrahy, prípadne bariérový postrek – čo znamená, že chemickým postrekom vytvoríme bariéru, po ktorej hmyz prejde a hynie. Profesionáli dezinsekciu vykonávajú pomocou dotykových alebo systémových prípravkov. Ich použitie závisí od miesta výskytu škodcu.

Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti. Každý zásah v oblasti DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek, a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány.