Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Realizácia návrhu mobilného ozonizačného systému dezinfekcie a dekontaminácie priestorov výroby mliečnych produktov

Na základe požiadavky klienta bol vyrobený mobilný systém ozonizácie ANNIHILATOR 8000, ktorý umožňuje efektívne ošetrovať priestory do objemu 1500 m3 vzduchu. Projekt bol navrhnutý na efektívnu likvidáciu akýchkoľvek patogénov, kvasiniek, plesní a spórov plesní nachádzajúcich sa v priestoroch výroby. Systém je vybavený elektronickým ovládaním výkonu a času. Samotná technológia je vybavená integrovanou výkonnou sušičkou vzduchu, ktorá nám umožňuje vyrábať ozón v medicínskej kvalite aj napriek vlhkému prostrediu vzhľadom k charakteru výroby. Účinnosť technológie bola preverená nezávislými laboratórnymi testami (vzorkovaním vzduchu pred a po aplikácii). Testy potvrdili už po prvých krátkodobých aplikáciách výrazný úbytok škodlivých činiteľov v priestore a prostredie bolo vyhodnotené ako vhodné pre zahájenie výroby aj bez akéhokoľvek použitia chémie, ako tomu bolo pred zavedením ozonizačného systému do praxe. Zároveň sme dokázali klientovi skrátiť čas dekontaminácie priestorov pred nabehnutím výroby oproti  pôvodným  4-5 dňom  na 24 hodín, čo je z finančnej stránky pre klienta obrovský prínos. Ako ďalšia pridaná hodnota zariadenia je schopnosť systému ozonizácie likvidovať zápach vznikajúci z dôvodu charakteru výroby.