Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Ploštica posteľná v ubytovacích zariadeniach

Ploštica posteľná a jej výskyt nie len v domácnostiach, ale aj ubytovacích zariadeniach začína byť obrovským problémom plošne po celom Slovensku. Posledné roky raketovým tempom pribúdajú ubytovacie zariadenia a následne domácnosti s výskytom ploštice posteľnej. Sú to hlavne internáty, robotnícke ubytovne, motely, hotely - aj tie luxusné, samozrejme penzióny a priváty. Pokiaľ v ubytovacích zariadeniach nedochádza k monitorovaniu ploštíc skúsenou odbornou firmou a neinvestuje sa do preventívnych zásahov, je značne náročné, ak nie priam nemožné, zaznamenať výskyt ploštíc pri bežnom upratovaní izieb. V čase, keď je už výskyt ploštíc zjavný a zamorenie je také masívne, že živé jedince možno vidieť aj za bieleho dňa, ostáva jediná možnosť- uzatvorenie zariadenia a komplexná odborná dezinsekcia priestorov celej ubytovacej časti vrátane spoločných priestorov a chodieb. Netreba snáď ani pripomínať, že výskyt ploštíc v ubytovacom zariadení môže byť potom pre podnikateľa poriadna finančná záťaž, dokonca to je niekedy dobrý dôvod na rekonštrukciu zariadenia. Ploštica posteľná sa v takom prípade nestáva len problémom ubytovne alebo hotela, na jej výskyt doplatia hlavne ubytovaní hostia, ktorí si štípance od ploštíc často mýlia s poštípaním od komárov alebo iného hmyzu a situáciu málokedy riešia s personálom ubytovacieho zariadenia. Ako bonus si potom z dovolenky alebo internátu prinesú ploštice v batožine alebo oblečení priamo domov.

A zábava začína !

V krátkosti ponúkame niekoľko dobrých rád, ktoré odporúčame dodržať pred samotným sa ubytovaním na izbe ešte pred vybalením batožiny, ale aj pri návrate z dovolenky, školenia, internátu. Takáto zbežná kontrola Vám nezaberie viac ako 20 minút času.

Pokiaľ budete dodržiavať uvedené pravidlá, minimalizujete možnosť zavlečenia ploštice posteľnej do Vášho bytu – domu. Kto zažil podobnú skúsenosť, potvrdí že tých 20 minút vlastnej kontroly stojí za vynaloženú námahu. Veľakrát si našu pomoc a  dezinsekčný zásah  vyžiadali ubytovacie zariadenia práve na základe oznamu od ubytovaných hostí, ktorí našli ploštice vo svojej izbe.