Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Monitorovanie živočíšnych škodcov v potravinárskom priemysle

Pri profesionálnej regulácii živočíšnych škodcov hlavne v oblastiach, kde naši klienti akýmkoľvek spôsobom pracujú s potravinami prípadne potravinovými komoditami je veľmi dôležité dbať na prevenciu zameranú proti zamoreniu prevádzok nežiadúcimi živočíchmi.

Veľmi dôležitou činnosťou preventívnych opatrení  je monitorovanie výskytu živočíšnych škodcov v prevádzke objednávateľa. Monitorovanie škodcov je preventívna činnosť, ktorou minimalizujeme riziko zamorenia prevádzok škodcami pri minimálnych nákladoch pre klienta. Prevencia je oveľa menej finančne náročná ako samotné represívne zásahy v prípade zamorenia priestorov škodcami. Jedinou podmienkou na úspešné vykonávanie uvedenej činnosti je potreba pravidelných návštev u našich klientov vo frekvencii minimálne 1x mesačne z dôvodu vysokej reprodukčnej schopnosti hlodavcov a hmyzu počas celého roka. Zákonom stanovená frekvencia deratizačných zásahov 2 x ročne ( jar - jeseň ) je pri potravinárskych prevádzkach neakceptovateľná a absolútne nepostačujúca .Pri našej práci sa však často stretávame s podceňovaním uvedených skutočností ba až diletantským prístupom niektorých potravinárskych podnikov  a spracovateľov k danej problematike.

Zodpovedným podnikateľom a spoločnostiam však poskytujeme profesionálne DDD služby na vysokej úrovni s garanciou maximálnej čistoty ich prevádzok. Pri našej práci využívame najmodernejšie prípravky určené k monitorovaniu škodcov či už sa jedná o hlodavce alebo hmyz. Systém monitorovania nám umožní vo veľmi krátkom čase zistiť, aké nežiadúce živočíchy sa nachádzajú v prevádzke odberateľa a identifikovať ohniská výskytu. Treba si uvedomiť, že množstvo nežiadúcich živočíchov je aktívnych hlavne v nočných hodinách  za neprítomnosti osôb  z čoho vyplýva, že aj keď škodcov fyzicky nevidíme neznamená to automaticky, že sa v prevádzke žiadny škodcovia nenachádzajú. Až následne pravidelnou kontrolou monitorovacích boxov vieme zodpovedne identifikovať kritické miesta výskytu a identifikovať o akých škodcov sa jedná, prípadne ihneď zvoliť  účinnú reguláciu pomocou najmodernejších profesionálnych prípravkov.

Odberatelia služieb si zároveň musia uvedomiť, že sankcie zo strany kontrolných orgánov pri zistení nedostatkov za nevykonávané  alebo aj nedostatočne či neodborne  vykonané služby v oblasti DDD sú vysoké, nehovoriac o ohrozovaní verejného zdravia spotrebiteľov v prípade kontaminácie potravín hlodavcami alebo hmyzom.

Prikladáme ilustráciu jedného z monitorovacích boxov kontrolovaného 2 týždne po jeho umiestnení na prevádzku klienta. Reakcia osôb zodpovedných za hygienu výroby bola  - v živote sme tu taký hmyz nevideli, čo len potvrdzuje vyššie uvedené skutočnosti a dôležitosť monitorovania škodcov v potravinárstve.