Základné informácie o ozóne O3

Ozón je plyn, ktorého molekula sa skladá z troch atómov kyslíka.

Podmienkou vzniku ozónu je  existencia voľného atómu kyslíka /ten možno získať rozštiepením stabilnej dvojatómovej kyslíkovej molekuly/. Túto chemickú reakciu možno dosiahnuť dodaním dostatočného množstva energie. Po rozštiepení molekuly O2 dochádza k zmene kombinácie - voľné atómy kyslíku sa zoskupia späť do dvojatómovej kyslíkovej molekuly a niektoré atómy sa zoskupia do voľnej väzby s troma atómami kyslíka. Preto je molekula ozónu O3 nestabilná a po určitej dobe sa rozpadá na molekulu O2 a atóm O.

OZÓN je vysoko nestabilný, preto nie je možné ho skladovať a musí vyrábať na mieste spotreby. Technológia ozonizácie bola úspešne podrobená dlhoročnému testovaniu z hľadiska bezpečnosti používania a ochrany zdravia v renomovaných testovacích organizáciách, ako aj mnohých nezávislých súkromných a podnikových laboratóriách po celom svete. Je nositeľom certifikátu úplnej bezpečnosti z hľadiska mechanického, elektrického a samozrejme zdravotného, nakoľko narába s ozónom.

Spôsoby vzniku ozónu:

  1. Prírodný ozón
  1. Technicky vyrobený ozón

OZÓN je veľmi silný oxidant a je najsilnejšie dezinfekčné činidlo, ktoré má človek momentálne k dispozícii. OZÓN má mimoriadne veľkú mikrobiocídnu účinnosť. Ak je správne použitý, zabíja všetky známe baktérie, vírusy, plesne a iné mikroorganizmy rýchlo a dokonalo. Nespotrebovaný ozón sa rozkladá späť na kyslík a nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svojho pôsobenia. Je to vysoko účinný, ekologicky prijateľný prostriedok pre účinnú dezinfekciu, dekontamináciu a sterilizáciu. Je vyrábaný priamo na mieste využitia za pomoci profesionálnych ozónových generátorov s automatickým riadením výkonu a sledovaním povolenej hygienickej úrovne ozónu v priestore.

Keď sa porovnáva účinnosť dezinfekcie, je ozón 25-krát účinnejší ako kyselina chloritá (HOCL), 2500-krát ako chlórnan (OCL) a 5000-krát ako chloramín (NH2CL). Tieto výsledky sú merané porovnaním konštant CT - koncentrácia x čas, potrebný k zabitiu 99.99% všetkých mikroorganizmov. Chlór reaguje s organickými materiálmi  a tvorí nebezpečné organické zlúčeniny (voľné radikály) obsahujúce chlór, ako chloroform, tetrachlór, metylchlór a ďalšie všeubecne známe ako trihalometany (THM). Ozón nie je radikál. Má veľmi silné oxidačné schopnosti. Pri teplote 20 °C, tlaku 1010 hPa (bežný tlak) je polčas rozpadu v priestore 45 minút. Pri teplote 30 °C a rovnakom tlaku je polčas rozpadu v priestore len 20 minút. Dezinfekčné vlastnosti sú udávané likvidáciou najrezistentňejšieho Echovírusu 12 do 12 minút.  Mikroorganizmy, ktoré sú za normálnych podmienok rezistentné voči chlóru alebo potrebujú hodiny kontaktného času, sú zničené ozónom behom niekoľkých sekúnd. Polčas rozpadu ozónu vo vode o Ph 7, pri 20 st. C je zhruba 20 minút. Voda nasýtená ozónom sa preto nedá skladovať a musí sa použiť čo najskôr po nasýtení (dezinfekcia a dekontaminácia oplachom).

Ozón a orp (oxidačno - redukčný potenciál)

Oxidačno-redukčný potenciál (ORP) hovorí o zdraviu prospešnosti a dezinfekčnosti vody. Organické látky, ktoré spôsobili znečistenie vody znižujú REDOX  potenciál a naopak látky schopné oxidácie ako je ozón, alebo aktívny kyslík  REDOX potenciál zvyšujú. ORP určuje bakteriologickú kvalitu vody. Svetová zdravotnícka organizácia stanovila ideálnu hodnotu nad 650 mV. Táto hodnota zaručuje prevenciu proti mikróbom a baktériám, ktoré by sa mohli vyskytnúť v neošetrenej vode. Oxidačno redukčný potenciál vody sa meria  tzv. ORP meračom v milivoltoch, mV. Čím vyššia je nameraná hodnota ORP vo vode, tým lepšie si voda poradí s patogénnymi nečistotami. Podľa realizovaných dlhodobých laboratórnych testov napríklad , E. coli, Salmonella , Listéria a ďalšie patogény majú dobu prežitia  menej ako 30 sekúnd, keď je ORP  nad 650 mV

Hodnota orp (meraná v mv) Možnosti využitia v praxi
0 - 150 mV Nízky potenciál bez možnosti využitia
150 - 250 mV Akvakultúra, chov rýb a ostatných vodných živočíchov
250 - 350 mV Chladiace veže, voda využívaná v priemysle
400 - 500 mV Bazény, akvaparky
450 - 600 mV Vírivky
650 mV Prebieha dezinfekcia vody
800 mV Prebieha sterilizácia vody

Oxidačno redukčný potenciál a jeho namerané hodnoty sú veľmi dobrým ukazovateľom pozitívneho vplyvu ozónu rozpusteného  vo vode vo vzťahu k účinnej likvidácii patogénnych mikroorganizmov.