Environmentálny prínos ozonizačných technológií

Environmentálny manažment a riadenie politiky životného prostredia v mnohých firmách a podnikoch sa zameriava na dve strategické oblasti riadenia a to kontrolu znečisťovania životného prostredia a sanácie, a trvalo udržateľný rozvoj a zachovanie prírodných zdrojov.

Náročné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia kladené na výrobné a spracovateľské podniky, ale aj na bežných občanov v oblasti používania chemických látok a zlúčenín ako aj následného zvyšovania environmentálnej záťaže v podobe vzniknutých nebezpečných odpadov alebo produktov dokážeme v dnešnej dobe úspešne riešiť navrhnutím inovatívnych systémov využívajúcich ozón ako účinnú náhradu pri dezinfekciách a dekontamináciách.

Ozón predstavuje účinnú a veľmi efektívnu alternatívu dezinfekcie chlórovými prípravkami alebo UV žiarením. Likviduje i tie patogény, ktoré sú voči pôsobeniu chlórových a iných dezinfekčných prípravkov odolné. Zavedenie inovatívnych technológií ozonizácie do výrobnej praxe v podnikoch má za následok výrazné znižovanie environmentálnej záťaže pri procese výroby a pracovania tovarov.