Dôležité upozornenie

Upozorňujeme klientov zvažujúcich investíciu do profesionálnych  ozonizačných systémov na množstvo nevyhovujúcich a niekedy až nebezpečných zariadení ponúkaných na slovenskom trhu. Jedná sa z pravidla o ázijskú produkciu pochybnej kvality  bez potrebných účinkov, prípadne o zariadenia deklarujúce vysoký výkon, ktorý však s ohľadom na svoju chabú konštrukciu v žiadnom prípade nemôžu a ani nedokážu dosiahnuť. Z pravidla sú ponúkané predajcami na e- shopoch za pár stovák aj s odborným popisom, ale bez akýchkoľvek skúseností predajcu s problematikou ozonizácie. Nie každý kupujúci má možnosť overiť si deklarované technické parametre a hlavne účinky ozónového generátora pomocou laboratórnych testov, pri ktorých by 90% ponúkaných ozónových generátorov pochybných predajcov neprešlo testovaním nehovoriac o minimálnych účinkoch.
Je potrebné si uvedomiť, že kvalitné zariadenie vyrobené aj z pohľadu bezpečnosti nie je možné vzhľadom na  náročnosť systému  a na nutnosť použiť pri výrobe špičkové komponenty kúpiť za pár eur. Predpokladáme, že klient ktorý sa rozhodne investovať svoje finančné prostriedky do inovácie vo forme ozonizačných technológií očakáva kvalitne vyrobený systém s dlhou životnosťou a zaručenými účinkami.

Naše profesionálne ozonizačné systémy sú vyrábané na mieru podľa potrieb jednotlivých klientov a sú na slovenskom trhu bezkonkurenčné z pohľadu účinnosti a spoľahlivosti.  Záruka na celé zariadenie je 24 mesiacov a na vyvíjač ozónu 10 rokov. Zariadenie nepotrebuje nič vymieňať ani dopĺňať, nemá obmedzené prevádzkové hodiny.

Princíp výroby a použité materiály zabezpečujú dlhú životnosť a medicínsku kvalitu vyrobeného ozónu.
Vzhľadom na skutočnosť, že všetky modely sa vyrábajú v EU prípadný servis je zabezpečený priamo výrobcom.