Aplikácie do vody - možnosti využitia

Úprava ozónom je použiteľná na zdravotné zabezpečenie všetkých druhov vôd, teda pre

Princíp ozonizácie spočíva vo vháňaní určitého množstva ozónu do toku vody, určenej na úpravu. Ozón dezinfikuje, odstraňuje zápach. Je to predovšetkým výborné oxidačné činidlo pre organické látky, zlúčeniny síry a niektoré kovy (železo, mangán). Jeho oxidačný účinok je výrazne vyšší ako u chlóru. Ozón je však nestály plyn a je vhodné vyrábať ho priamo na mieste použitia. Ozonizácia je dlhodobo považovaná za ideálnu alternatívu dezinfekcie pitnej vody.

Výhody úpravy vody ozonizáciou:

Nezanedbateľnou a bezkonkurenčnou výhodou ozonizácie je priaznivý vplyv na životné prostredie (odbúranie chemických látok a absencia nebezpečných zvyškových produktov).