Aplikácie do priestoru - možnosti využitia

Vzduch predstavuje prostredie, v ktorom sa mikroorganizmy rozmnožujú a určitý čas aj zdržiavajú. Počet a druh mikroorganizmov závisí od koncentrácie v ktorej sa do vzduchu dostanú, veľkosti čiastočiek, času stráveného vo vzduchu a ďalších viacerých faktorov podporujúcich ich výskyt a rast, ale aj od škodlivých účinkov pôsobiacich na ne a ich samotnej odolnosti proti škodlivým vplyvom. Ako izolované čiastočky sa do vzduchu uvoľňujú najmä spóry plesní. Ich odolnosť proti svetlu a schopnosť rozmnožovať sa na relatívne suchej živnej pôde im zabezpečuje pomerne ľahké rozširovanie vo vzduchu. Baktérie a kvasinky sa dostávajú do vzduchu naviazané na tuhé častice, napr. šupiny kože, prach, biologický odpad, komunálny odpad. Prieskumy napr. preukázali, že odumieranie mikroorganizmov v prachu prebieha mimoriadne dlho, a preto sa dá očakávať opätovná remobilizácia späť do vzduchu. Aerosóly (baktérie, plesne, kvasinky, vírusy, pele atď.) predstavujú biologickú kontamináciu vzduchu vo vnútornom prostredí budov. Môžu vznikať priamo v samotnej miestnosti, pričom príčinou ich vzniku môže byť napr. už len zvýšená vzdušná vlhkosť, vlhké murivo alebo nedostatočne vetraný priestor, prípadne sa do vnútorného vzduchu dostávajú činnosťou vetracieho alebo klimatizačného zariadenia.

Pri dekontaminácii priestorov ozónom používame denný a nočný režim činnosti generátorov. Generátory produkujú čistý ozón v medicínskej kvalite, ktorý je vyrábaný z atmosférického vzduchu bez potreby ďalších prídavných zariadení ako je napr. kyslíkový generátor . Denný režim je nastavený na prítomnosť osôb v ozonizovanom prostredí a generátory produkujú ozón len do koncentrácie povolenej hygienickou normou.

Táto koncentrácia je však dostatočná na potlačenie a likvidáciu všetkých škodlivých činiteľov vznikajúcich v reálnom čase pri triedení a spracovaní odpadov. V nočnom režime bez prítomnosti osôb v ozonizovanom prostredí generátory produkujú maximálnu dávku ozónu a dochádza k tvrdej dezinfekcii a sterilizácii prostredia kontaminovaného škodlivými činiteľmi.

Povolené hygienické koncentrácie ozónu v priestore:

Zabezpečujeme montáže v priestoroch budov, kde sa následne udržuje povolená hygienická hranica ozónu, ktorá je dostatočná na likvidáciu vírusov, patogénov a ostatných škodlivých činiteľov v priestore ozonizácie. Ochrana obyvateľstva v dopravných prostriedkoch, čakárňach, letiskových termináloch, vlakových staniciach, konferenčné miestnosti kde aplikovaný ozón eliminuje úroveň vírusov takým spôsobom, že nedochádza k nákazám vírusovými ochoreniami.

Technológia riadenej inteligentnej ozónovej atmosféry sa stáva nenahraditeľným pomocníkom na ceste produkcie kvalitných potravín pri súčasnom znižovaní nákladov a zvyšovaní ziskov.

Ozón je vhodné používať pri výrobe BIOPOTRAVÍN.

Nezanedbateľnou a bezkonkurenčnou výhodou ozonizácie je priaznivý vplyv na životné prostredie (odbúranie chemických látok a absencia nebezpečných zvyškových produktov).