Aplikácia do vzduchotechnických zariadení

Význam vzduchotechnických zariadení z hľadiska ich hygienicko-technického stavu sa do povedomia ľudí dostal najmä v ostatných rokoch. Pozornosť sa často zameriavala len na ich správnu funkčnosť a dobrý technický stav, zatiaľ čo kontrola hygieny a potrebná dezinfekcia sa zanedbávali. Zariadenia sa vo väčšine prípadov prevádzkujú aj viac rokov bez toho, aby sa aspoň na dostupných a viditeľných miestach realizovalo čistenie. Tak vzniká živná pôda pre škodlivé mikroorganizmy a šíriteľov chorôb, zvyšuje sa požiarne riziko alebo sa znižuje výkon jednotlivých súčastí.    

Dnes sú známe mnohé choroby, ktoré spôsobuje pobyt ľudí v uzavretých a klimatizovaných priestoroch, napr. horúčka zo zvlhčovačov, legionelóza, ale aj astma, rôzne infekcie a alergia. Často sa však u ľudí prejavujú rôzne symptómy, pri ktorých sa nedá jednoznačne určiť presná diagnóza, čo sa v odbornej terminológii označuje ako „Syndróm chorých budov“ (SBS). Zvýšenie nespokojnosti a chorobnosti u zamestnancov má za následok zvýšenú práceneschopnosť, resp. zníženú produkciu výrobkov, čo v globálnom meradle vedie aj k zvýšeniu nákladov firiem a podnikov. Výnimkou nie sú ani zdravotnícke zariadenia, nemocnice, budovy potravinárskeho a farmaceutického priemyslu, kde sa vyžaduje vysoká kvalita vnútorného vzduchu.

Úlohou vzduchotechnických zariadení je zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu do uzavretej miestnosti v požadovanom množstve a kvalite pre príslušnú činnosť, aby sa zachovala pohoda a zdravie užívateľov priestoru. Pod slovom „hygiena“ sa rozumie ochrana zdravia a zdravotnícka starostlivosť, čo pre vnútorné priestory znamená udržiavanie alebo tvorbu prostredia na ochranu zdravia užívateľov.

Jediný účinný spôsob ochrany vzduchotechnických zariadení pred kontamináciou nebezpečnými škodlivými činiteľmi je permanentná ochrana týchto zariadení riadenou ozonizáciou. Ozónové generátory nepretržite produkujúce ozón v potrebnej koncentrácii sú v určených miestach napojené na systém vzduchotechniky. Následne je ozón prúdením vzduchu roznesený po všetkých častiach vzduchotechnických zariadení kde nie je technicky možné vykonávať dezinfekciu iným spôsobom z dôvodu nedostupnosti jednotlivých častí. Trvalá koncentrácia ozónu vo vzduchotechnickom zariadení bráni vzniku plesní, spórou plesní a prípadnému roznosu iných nebezpečných vírusov a patogénov po objekte.

Ozonizácia vzduchotechnických zariadení výrazne znižuje riziká možného mikrobiologického zaťaženia vzduchu privádzaného do miestností alebo výrobných priestorov.